Voorstel start Sportakkoord Diemen

De kerngroep Sportakkoord Diemen doet u een voorstel om aan de slag te gaan met het Sportakkoord van Diemen. Dit betreft een voorstel voor: Activiteiten, Agenda voor de sport en Impuls sportpark de Diemen.

Activiteiten

Welzijn Diemen nodigt u uit om komende maanden aan de slag te gaan met: a) Goed sportaanbod voor de jongste jeugd, b) Beweegactiviteiten voor ouders en kind en c) Seniorensport in de openbare ruimte. Dit zijn drie activiteiten uit de ambitie ‘Een leven lang sport en bewegen voor iedereen’ van het Sportakkoord. Wilt u als sportaanbieder een bijdrage leveren of meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Tim de Jong, de verenigingsondersteuner. Tim is te bereiken op t.dejong@welzijndiemen.nl of 06-31787626.

 

Agenda voor de Sport

Een vernieuwende agenda voor de sport vormt een van de activiteiten uit de ambitie ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’ van het Sportakkoord. Vanuit de landelijke sportorganisaties (o.a. NOC*NSF, KNVB en andere sportbonden) kan Daan van den Eeckhout als Adviseur Lokale Sport workshops en trainingen aanbieden. Kijkend naar de onderwerpen die eerder aan bod kwamen bij het opstellen van het sportakkoord wordt voorgesteld een keuze te maken uit onderstaande onderwerpen.

  1. Kansen voor 50+ sport
  2. Sportraad: bestaande structuren en ‘nieuwe toetreders’
  3. Inclusief sporten en bewegen
  4. Bestuurlijke vernieuwing
  5. Veilig sportklimaat (gedragsregels, vertrouwenspersoon)
  6. Jouw club, klaar voor de toekomst?
  7. Ledenbinding: Meer leden, jongeren behouden en meer volwassenen erbij?
  8. Nieuwe inkomsten: inkomsten genereren met slimme sponsoring en crowdfunding
  9. Lang leve de sportouder: over het gedrag van ouders en hun invloed op het kind

Graag vernemen we naar welke onderwerpen uw voorkeur uitgaat. Mocht u graag aandacht besteden aan een ander onderwerp? Dan horen we dat ook graag. Alle reacties kunnen naar Tim de Jong (t.dejong@welzijndiemen.nl of 06-31787626).

 

 

Impuls Sportpark de Diemen

Een Impuls voor sportpark De Diemen vormt een van de activiteiten uit de ambitie ‘Duurzame Sportinfrastructuur’ van het Sportakkoord. De gedachte hierbij is om sportpark de Diemen door te ontwikkelen tot een Vitaal Sportpark (zie ook animatie) met meer samenwerking, doelgroep bereik, gebruik van voorzieningen en benutting van accommodaties en voorzieningen. Hiertoe worden enkele bijeenkomsten georganiseerd om te komen tot een gezamenlijke visie. Heeft u vragen of opmerkingen hierover of wilt u zich aanmelden voor deelname dan kunt u terecht bij Rens van Kleij van bureau Sport&Ruimte (rens@sportenruimte.nl 06-21590617).

 

 

Communicatie

Alle informatie over het Sportakkoord van Diemen en de activiteiten die hieruit voortkomen kunt u terugvinden op de website sportindiemen.nl Alle vragen en of opmerkingen kunnen gemaild worden naar sportakkoord@welzijndiemen.nl.

 

 

 

 

Attachment

Onze Partners