Uitnodiging themasessies Lokaal Sportakkoord

Aan de slag met de input van de startbijeenkomst
Tijdens de Startbijeenkomst hebben sportverenigingen, buurtsportcoaches, sportaanbieders, paramedici, kinderopvang, zorg- en welzijn medewerkers veel ideeën en uitdagingen aangedragen voor het nieuwe Sportakkoord van Diemen. Op woensdag 5 februari en dinsdag 11 februari worden er inhoudelijke Themasessies Sportakkoord Diemen georganiseerd. Tijdens deze sessies wordt samen met deelnemers nadere uitwerking gegeven aan de input van de startbijeenkomst, de belangrijkste thema’s voor het Sportakkoord van Diemen. Welke doelen en acties zijn gewenst? Hoe kunnen deze acties georganiseerd worden? Welke ondersteuning is gewenst?

Woensdag 5 februari Duurzame sportinfrastructuur
Op woensdag 5 februari staat om 19.30 uur in Wijkcentrum Het Noorderlicht (Gruttoplein 2 Diemen) de sportinfrastructuur centraal. Na een inhoudelijke inleiding met de laatste trends en ontwikkelingen, wordt gezamenlijk uitwerking gegeven aan de aandachtspunten van Diemen. Onder de noemer Duurzame Sportinfrastructuur wordt ‘niet alleen’ gedacht aan duurzaamheidsmaatregelen maar zeker ook aan het gebruik van de openbare ruimte voor sport (o.a. sporthubs en 3×3 basketbal), efficiënt gebruik van de nieuwe sporthal en veranderingen op het sportpark.

Dinsdag 11 februari Vitale aanbieders, Positieve sportcultuur, Vaardig in bewegen & Inclusief sporten
Op dinsdag 11 februari staat om 19.30 uur in Sportcentrum Duran (Ouderkerkerlaan 10 Diemen) de sportorganisatie en -aanbod centraal. Dit is een bundeling van de ambities: Vitale aanbieders, Positieve sportcultuur, Vaardig in bewegen en Inclusief sporten. Na een inleiding met good practice voorbeelden uit andere gemeenten, gaan we in gesprek over de organisatie en het aanbod van de sport in Diemen. Benoemde aandachtspunten zijn o.a.: een veilig sportklimaat (Code Blauw), samenwerking tussen sport en andere partijen, professionals en sportverenigingen, goed sportaanbod voor de jeugd en een vernieuwende Agenda voor de sport in Diemen. De sessie wordt gehouden in de vergaderruimte van Sportcentrum Duran. Dat is aan de achterzijde (bij de parkeerplaats) van het zwembad.

Graag nodig ik u uit voor deelname aan de themasessie van uw keuze. Uiteraard mag u ook aan beide themasessies deelnemen.
Meld u hier aan!

Kent u nog andere spelbepalers in Diemen? Stuur deze uitnodiging dan gerust door!

Het Sportakkoord van Diemen is een initiatief van de Sportraad Diemen, Welzijn Diemen, SV Diemen en de gemeente Diemen, waarvoor u van harte wordt genodigd.

Attachment

Onze Partners