Sportmarkt op Loswal Festival

Voor de vierde keer wordt in Diemen een sportmarkt gehouden. De sportmarkt zal plaats vinden op vrijdag 25 mei vanaf 18.00 uur op de locatie op en rondom de Loswal. Dit is tijdens het jaarlijkse Loswalfestival, dat overigens voor de 11e keer wordt gehouden.

Sportmarkt:

Hoe werkt het?

Sportverenigingen en andere sportaanbieders uit Diemen presenteren zich tussen 18.00 en 20.30 uur op deze interactieve sportmarkt. Bewegen en gezond leven staat deze dag centraal. Er kunnen demonstraties en workshops worden gegeven. Verder zullen er meerdere activiteiten te doen zijn.

Toppers van Diemen:

Hoe werkt het?

Alle Diemense sport verenigingen kunnen zoveel Toppers aandragen als wenselijk is. Alle genomineerde Toppers ontvangen een Oorkonde.

Per vereniging worden de Toppers op het podium uitgenodigd. Er wordt een woord gesproken door iemand van zijn eigen club, waarin alle Toppers bedankt worden voor hun inzet of prestatie die ze getoond hebben of nog steeds tonen. Elke vereniging heeft 2 minuten spreektijd. Het is niet de bedoeling om het wel en wee van de club te melden, maar juist de toppers in het zonnetje te zetten.

Uiterlijk 9 mei kunnen verenigingen doorgeven wie de Toppers zijn van de club. De vereniging mailt de naam van topper en zijn of haar geboortedatum door naar sportmarktdiemen@gmail.com.

Verkiezing Sportvereniging van het jaar.

Hoe werkt het?

Alle Diemense verenigingen die aangesloten zijn bij de sportraad kunnen meedingen naar de ‘Sportvereniging van het jaar 2018’.

Als vereniging moet je aan een aantal criteria voldoen.

> Een Diemense vereniging zijn.
> Aandacht besteden aan jongeren, ouderen (50+) en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.
> Bijdragen leveren aan samenwerking en integratie in de Diemense samenleving.
> Eerlijk en sportief het spel spelen.
> Organiseren van speciale evenementen.
> Bijzondere gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in de vereniging.
> Aandacht voor talentontwikkeling.
> Projecten opzetten in de gemeente voor b.v scholen of in de buurt.

Moet je nou aan alles voldoen? “NEE” dat hoeft niet.

Een voorbeeld:

Als je een Diemense vereniging bent, eerlijk spel speelt heb je al aan twee criteria voldaan.

Nu nog een leuke motivatie erbij schrijven over je vereniging en je bent klaar. In de motivatiebrief staat waarom jullie/jij van mening bent dat jullie/jouw club de sportvereniging van het jaar moet zijn.

Er wordt door een jury een vereniging gekozen. Die vereniging krijgt de “wisselbeker” met daarin de naam van de vereniging gegraveerd. Deze beker mag de vereniging een heel jaar houden. Het jaar daarop moet de beker uiterlijk 1 april in het bezit zijn van de organisatie van het Loswalfestival. Als herinnering ontvangt de vereniging een beker die niet terug gegeven hoeft te worden.

Binnenkort volgen de nominaties van Sportvereniging van het jaar 2018

Tot vrijdag 25 mei!!

Onze Partners