Jeugdsportfonds

Vanaf 1 januari 2017 is de gemeente Diemen een samenwerking aan gegaan met het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds. Met dit fonds kunnen zogenaamde “overige minima” met kinderen een jaarlijkse bijdrage krijgen voor sport en cultuur.

Overige minima in het kader van deze regeling zijn inwoners van Diemen met een inkomen tussen 100% en 140% van de bijstandsnorm. In onderstaande tabel staan de bedragen (normen 1 januari 2017).

Inkomensgrenzen (netto)
Alleenstaande ouder: Tussen de € 982,79 en € 1375,91 (100 en 140 %)
Gezin: Tussen de € 1403,98 en 1965,57 (100 en 140%)

Ouders/verzorgers met kinderen van 4 tot en met 17 jaar met een bijstandsuitkering kunnen geen gebruik maken van het fonds. Zij kunnen eenvoudig een beroep doen op de participatieregeling voor kinderen. Deze regeling is ook bedoeld voor sport en cultuur en wordt door team Sociale Zaken van de gemeente uitgevoerd.

Kortom: Kosten voor sport en cultuur voor overige minima worden vergoed via het Jeugdsport- en cultuurfonds en voor mensen in de bijstand via team Sociale Zaken.

Ouders/verzorgers kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds. Dit wordt gedaan door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, buurtsportcoach, jongerenwerker, huisarts of een maatschappelijk werker. Dit betekent in de praktijk dat u ,als ketenpartner van de gemeente Diemen, intermediair kan zijn voor de ouder/verzorger.

De volgende kosten worden vergoed uit de twee fondsen:
• Contributie / cursusgeld
• Zwemles
• Attributen

De vergoeding is net zo hoog als in “de participatieregeling voor kinderen” die geldt voor mensen in de bijstand :
• € 300 per kalenderjaar voor kinderen van 4-11 jaar
• € 420 per kalenderjaar voor kinderen van 12-17 jaar
Het fonds maakt het gevraagde bedrag rechtstreeks over aan de sportvereniging of culturele organisatie.

Binnen de huidige “Participatieregeling voor kinderen” kunnen meer kosten vergoed worden dan alleen sport en cultuur. Zo konden ook de kosten voor schoolreisjes of de aanschaf kosten van een fiets vergoed worden. Deze kunnen niet uit het Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds worden betaald.

Vanaf 1 januari 2017 kan “de overige minima” voor deze kosten een beroep doen op de individuele bijzondere bijstand. Zij kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij team Sociale Zaken van de gemeente Diemen.

Meer informatie over de bijzondere bijstand staat op de website www.diemen.nl of u kunt bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente, 020-3144888.

Onze Partners