Over Stichting Welzijn Diemen

De Stichting Welzijn Diemen bestaat bijna 50 jaar en heeft verschillende rechtsvoorgangers gekend. In 1991 is de Stichting Welzijn Diemen ontstaan. De stichting wordt bestuurd door vrijwillige bestuursleden en wordt gefinancierd door de gemeente Diemen. Jaarlijks worden prestatie afspraken gemaakt tussen opdrachtgever, de gemeente Diemen en de opdrachtnemer, de SWD.

Bij de SWD zijn 18 medewerkers werkzaam. Mede dankzij de enorme inzet en betrokkenheid van ca. 90 vrijwilligers en 60 stagiaires realiseert de stichting haar doelen. De missie, visie en doelen worden hieronder nader toegelicht. Er wordt o.a. samengewerkt met de  Hogeschool van Amsterdam (HVA) vanuit de volgende opleidingen: Toegepaste Psychologie, Pedagogiek en Cultureel Maatschappelijke Vorming.

Missie

Stichting Welzijn Diemen wil dat alle mensen in haar werkgebied zich prettig en veilig voelen en volwaardig mee kunnen doen aan het maatschappelijke leven.
De medewerkers van Welzijn Diemen zetten zich er voor in dat een ieder zich kan ontwikkelen om een sociale bijdrage aan de samenleving te leveren.

Stichting Welzijn Diemen bevordert actief burgerschap. Iedereen moet mee kunnen doen aan de samenleving. Kwetsbare burgers krijgen een steuntje in de rug. Zowel door medewerkers van Welzijn Diemen, als door vrijwilligers die worden ondersteund door Welzijn Diemen.

Visie

Diemen is een gemeenschap waar iedereen mee kan doen aan de samenleving. Waar mensen elkaar helpen als dat nodig is. Waar de gemeenschap individuen en groepen ondersteunt die zich sterk maken voor anderen. Solidariteit staat centraal en duidt op verbondenheid. Niet alleen van de gemeente maar ook van de inwoners en maatschappelijke organisaties van Diemen.

Doelen

Stichting Welzijn Diemen stelt zich ten doel om:
* Activiteiten te organiseren en uit te voeren op sociaal, educatief en pedagogisch terrein
Zorg te dragen dat mensen mee kunnen doen in de samenleving
* Te zorgen dat bewoners zich thuis voelen in hun wijk
* Samen te werken met andere maatschappelijke organisaties om gemeenschappelijke doelen te bereiken

Pijlers

Vier pijlers kenmerken de dienstverlening van Welzijn Diemen:
* Jeugd
* Senioren
* Actief burgerschap
* Wijkgericht werken
Voor meer informatie over de Stichting Welzijn Diemen, kijk op de website:
www.welzijndiemen.nl

Onze Partners