Over Sport in Diemen

Aanleiding

In 2015 is in Diemen de nota ‘Sportieve kracht van Diemen’ uitgekomen. Deze Sportnota is de leidraad voor het sportbeleid van 2016 tot en met 2020. In de sportnota is te lezen dat Diemen een gemeente is met een zeer diverse samenleving. De laatste jaren is het sportaanbod ook meer uitgebreid door de opkomst van nieuwe sporten. Een andere ontwikkeling is dat mensen in deze tijd ook steeds vaker in commercieel of anders georganiseerd verband sporten. Zeker laatstgenoemde sporten of sportgroepen zijn lastig te vinden. Doordat de sportgids na 2012 is verdwenen is het sportaanbod in Diemen los zand. Degene die wil sporten kon zijn weg niet vinden naar een passende sportvereniging of sportactiviteit.

Vanwege bovengenoemde redenen is een speerpunt in de nieuwe beleidsnota Sport dat de sport in Diemen weer in kaart moet worden gebracht en een digitaal platform moet krijgen. De gemeente wil hiermee bereiken dat het aanbod van sport in Diemen goed in beeld is voor de inwoners van Diemen en ieder zijn weg kan vinden naar een passend sportaanbod. Daarnaast kunnen sportaanbieders elkaar dan ook onderling vinden voor bijvoorbeeld vragen en samenwerkingsverbanden.

De Stichting Welzijn Diemen, een aantal projectgroepen van InHolland en de ICT’er genaamd Ido Hurkmans zijn met dit advies aan de slag gegaan en hebben www.sportindiemen.nl ontwikkeld. Het hoofddoel van deze website is om al het sportaanbod in Diemen te tonen. Iedereen kan zo een sportieve activiteit vinden die bij hem of haar past. Van verschillende aanbieders wordt ook het proefaanbod getoond. Daarnaast is er ruimte voor sportnieuws, gastblogs, sportieve foto’s en video en de rubriek ‘De Sporter van de Week’.

Aanmeldingsformulier sportaanbod

Heeft u sportaanbod in Diemen wat nog niet op de website staat? Meld uw sportieve activiteit dan aan via het formulier op deze website.

 

Onze Partners