Diemense partners aan de slag met Sportakkoord

In navolging op het Nationale Sportakkoord heeft ook Diemen haar eigen Sportakkoord. Veel partijen hebben input geleverd en mee gediscussieerd over dit Sportakkoord, een akkoord voor, en door de sport.

Doel: Een sportief en actief leven voor alle Diemenaren.

Daarom kiest Diemen voor een drietal ambities:

1.         Leven lang sporten en bewegen voor iedereen

2.         Duurzame sportinfrastructuur

3.         Vitale sport- en beweegaanbieders

Een leven lang sporten en bewegen voor iedereen

Diemen wil de mogelijkheden om een leven lang te kunnen sporten en bewegen nog verder verbeteren met speciale aandacht voor de jongste groep, de oudste groep en mensen met een beperking of chronische aandoening. Op basis van een brede samenwerking (o.a. kinderopvang, verenigingen, zorg en buurtsportcoaches) bij de jongste jeugd spelenderwijs aandacht besteden aan een brede motorische ontwikkeling. Ook met een actieve betrokkenheid van de ouders. Voor de senioren doelgroep volgt een vraaggericht sport en beweegaanbod, zoals bijvoorbeeld koffietafeltennis, seniorenzumba yoga of Thai Chi: laagdrempelig, structureel en met een grote sociale component. Voor mensen met een beperking en/of chronische aandoening willen we de drempel tot sport en bewegen wegnemen. De lokale ambitie ‘Een leven lang sporten en bewegen’ bundelt de ambities ‘Inclusief sporten en bewegen’ (iedereen doet mee) en ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ uit het landelijke sportakkoord.

Duurzame sportinfrastructuur

Het sportakkoord van Diemen vestigt de aandacht op de binnensport, de buitensport en de openbare ruimte. De komst van de nieuwe sporthal in Diemen wordt aangegrepen om samen met de gebruikers te komen tot een optimaal gebruik van alle binnensportruimte in Diemen. De buitensportverenigingen wensen Sportpark Diemen door te ontwikkelen tot een eigentijds sportpark met voorzieningen voor een brede groep sporters, een open karakter en een brede samenwerking. Ook sportieve mogelijkheden in de openbare ruimte maken onderdeel uit van de ambities van het sportakkoord: op basis van samenwerking komen tot een goed gebruik van alle mogelijkheden voor een brede doelgroep.

Vitale sport- en beweegaanbieders

Het sport en beweegaanbod in Diemen is zo goed als dat er goede aanbieders zijn. Hierbij dient rekening te worden gehouden met verschillende ontwikkelingen zoals de toename in ongeorganiseerde sport, druk op vrijwilligers en de opkomst van nieuwe sporten. Daarom aandacht voor Vitale Sport- en Beweegaanbieders met als speerpunten: 1) Agenda voor de sport en 2) Samenwerking. Sportverenigingen en andere sportaanbieders (commercieel, kinderopvang, onderwijs en buurtsportcoaches) komen tot professionele dwarsverbanden, netwerken en overlegstructuren voor een goed en eigentijds sportaanbod. Gezamenlijk worden zaken opgepakt waar iedereen mee te maken heeft zoals: vrijwilligersbeleid, een veilig sportklimaat, kwaliteit van het sportkader . . . samen sta je sterk(er).

Organisatie en middelen

Samen met alle Supporters wordt het Sportakkoord van Diemen in praktijk gebracht. Een kerngroep coördineert de uitvoering en houdt iedereen betrokken en geïnformeerd. De uitvoering vergt inzet van alle betrokken partijen en wordt ondersteund door het team buurtsportcoaches uit Diemen, de Adviseur Lokale Sport met een service aanbod vanuit de landelijke sportorganisatie en een uitvoeringsbudget van de landelijke overheid.

Het volledige Sportakkoord Diemen kunt u hier downloaden.

Attachment

Onze Partners